Zielona strefa - KMP Lublin

Zielona strefa

Zielona strefa

 

Zielona strefa powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego.

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez  torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,skontaktuj się z Policją lub prześlij wiadomość drogą e - mailową na adres zielonastrefa.kmplublin@lu.policja.gov.pl