Aktualności

Finał konkursu plastycznego „Jestem Bezpieczny, bo słucham sierżanta Poli”

Data publikacji 24.02.2021

Realizowany przez Komendę Miejską Policji w Lublinie konkurs „Jestem Bezpieczny, bo słucham sierżanta Poli” został rozstrzygnięty. Zadaniem uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z Lublina i powiatu lubelskiego było własnoręczne wykonanie pracy plastycznych o tematyce bezpieczeństwa. W konkursie zwyciężyła uczennica klasy 2 Szkoły Podstawowej w Niemcach. Na zakończenie wszyscy laureaci otrzymali nagrody.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpiecznych zachowań w domu, szkole i na ulicy oraz rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Uczniowie dzięki projektowi mogli utrwalić w świadomości pozytywne postawy wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa, również pod kątem trwającą epidemią koronowirusa. Uczestnictwo konkursie miało również przybliżyć uczniom wiedzę na temat działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz nauczyć ich radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Do przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego włączyło się 14 placówek oświatowych z Lublina i powiatu lubelskiego, które nadesłały 44 prace. Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Policjanci i pracownicy Wydziału Prewencji KMP w Lublinie złożyli gratulacje zwycięzcom oraz wyróżnionym. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Komendę Miejską Policji w Lublinie i Prezydenta Miasta Lublin.

Pierwsze i drugie miejsca w konkursie przypadły uczennicom klasy 2 Szkoły Podstawowej w Niemcach. 3 miejsce Ex aequo zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Jastkowie i numer 52 w Lublinie.  Wśród wyróżnionych znaleźli się również uczniowie Szkoły Podstawowej numer 5 w Lublinie oraz szkół podstawowych w Miłocinie, Jastkowie i Starej Wsi Drugiej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Elżbieta Konowałek

Komisarz Kamil Gołębiowski

  • tablica z pracami dzieci
  • wręczanie nagrody dla dziecka
  • nagrody: plecaki, piłki, maskotki