Aktualności

Wsparcie dla programów prewencyjnych

Ponad 1300 różnego rodzaju materiałów edukacyjno-informacyjnych trafiło wczoraj do mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Smycze, zawieszki, odblaski oraz plecaki zostaną wykorzystane w ramach programów „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie” oraz „Trzeźwy umysł na drodze”. Fundatorem materiałów jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Wczoraj w siedzibie ROPS w Lublinie odbyło się przekazanie materiałów edukacyjno-informacyjnych na rzecz realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Lublinie dwóch programów prewencyjnych „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie” oraz „Trzeźwy umysł na drodze”. Na potrzeby akcji zakupione zostały worko-plecaki, smycze, zawieszki odblaskowe, zawieszki do samochodów oraz opaski odblaskowe - łącznie ponad 1300 różnego rodzaju materiałów. Zostaną one ostaną wykorzystane w podczas spotkań i debat z młodzieżą.

 „Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie” to nazwa programu profilaktycznego, który organizuje Wydział Prewencji KMP w Lublinie. Jego celem jest zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi w zakresie zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy. Odbiorcami projektu jest młodzież szkół, ich rodzice oraz nauczyciele. W debatach aktywny udział bieżę również Wojewódzki Ekspert do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii ROPS w Lublinie oraz przedstawiciele innych instytucji publicznych.

Z kolei celem projektu „Trzeźwy umysł Na Drodze” jest edukacja uczniów ze szkół średnich z terenu działania komendy. Funkcjonariusze podczas spotkań edukacyjnych przekazują uczniom informacje dotyczące prawnych aspektów związanych z nietrzeźwością kierowców oraz zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy. Prowadzone są też działania o charakterze prewencyjnym, mające na celu minimalizowanie przypadków prowadzenia pojazdów przez nietrzeźwych kierowców.

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy stanowi realne zagrożenie dla człowieka - odbiera wolność, oddala od miłości i prawdy prowadząc do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej młodych ludzi wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę  trudno natomiast temu zapobiegać. Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia, solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie właściwych  postaw wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych „przyjaciół”.

nadkomisarz Kamil Gołębiowski

Powrót na górę strony