Aktualności

Ćwiczenia "EGIDA-23"

Dziś w 33 jednostkach organizacyjnych Policji na terenie kraju, w tym Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, przeprowadzane są dzisiaj ćwiczenia obronne pod kryptonimem EGIDA-23. Do udziału w przedsięwzięciu zaplanowano 660 osób - tzw. rezerw osobowych. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Komendant Główny Policji wprowadził cykliczne szkolenia mające na celu sprawdzenie możliwości przejścia jednostek organizacyjnych Policji na terenie kraju ze stanu pokoju na czas wojny. W tym roku po kilku latach przerwy ćwiczenia pod kryptonimem Egida-23 dobywają się w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie.

Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP / KMP / – KWP – KGP.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji są przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

nadkomisarz Kamil Gołębiowski

Powrót na górę strony