Aktualności

Przeprowadziliśmy akcję „NURD”

Odbyły się kolejne działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze drogówki przeprowadzili łącznie 261 kontroli drogowych i ujawnili 228 wykroczeń. Sporą część przewinień popełnili piesi i rowerzyści.

Podczas środowych działań w Lublinie policjanci skontrolowali łącznie 261 uczestników ruchu drogowego oraz ujawnili 228 wykroczeń. Do najczęstszych przewinień ze strony kierujących należało przekraczanie dozwolonej prędkości, wyprzedzanie w rejonie przejścia dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Aż 79 wykroczeń zostało popełnionych w rejonie przejść dla pieszych.

Niestety, ale sporą część przewinień popełnili niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Piesi i rowerzyści na swoim koncie mieli łącznie aż 82 wykroczenia. Najczęstsze z nich to przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle lub w miejscu niewyznaczonym.

W trakcie działań patrole były widoczne głównie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Mundurowi dokonywali pomiarów prędkości w rejonie przejść dla pieszych, zwracali uwagę na niebezpieczne zachowania.

nadkomisarz Kamil Gołębiowski

Powrót na górę strony