Aktualności

Szkolenie dla motocyklistów

Policjantki lubelskiej drogówki w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jednośladem Bezpiecznie do Celu” wzięły udział w spotkaniu z motocyklistami. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Doskonalenia Technik Jazdy w Lublinie, w ramach cyklicznie organizowanych szkoleń z zakresu bezpiecznego poruszania się motocyklem.

Na spotkaniu poruszono kwestie związane z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań na drodze oraz kultury i wzajemnego szacunku dla wszystkich użytkowników dróg. Omówiono wykroczenia najczęściej popełniane przez miłośników jednośladów, które są  jednocześnie przyczynami powstawania zdarzeń drogowych, takie jak: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Pamiętajmy, że kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich ten ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

Motocyklistom zwrócono szczególną uwagę na wykroczenia popełniane w rejonie przejść dla pieszych. Podczas spotkania motocykliści chętnie korzystali z możliwości  zadawania pytań dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego, skutków prawnych kierowania pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

Pasjonaci jazdy na motocyklu opowiadali jak cudownym przeżyciem dla nich jest korzystanie z  tej formy przemieszczania się nie zapominając  jednocześnie o bezpieczeństwie własnym i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też ważne jest, żeby motocykliści oprócz świetnej znajomości przepisów drogowych kierowali się również  zdrowym rozsądkiem, a nie tylko przygodą.

Młodszy aspirant Sylwia Kurdziel

Powrót na górę strony