Aktualności

Debata z mieszkańcami Lublina

Oszustwa na szkodę osób starszych, zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu, wykorzystanie KMZB oraz bezpieczeństwo na terenie dzielnic. To tylko kilka z tematów, o których mówili i przestrzegali dziś policjanci podczas debaty społecznej. Do spotkania z mieszkańcami doszło w Dzielnicy Czuby.

Prospołeczna inicjatywa „Debat Społecznych” jest kontunuowania już od kilku lat. Dzisiejsze spotkanie odbyło się na terenie działania 7. komisariatu Policji w Lublinie. Organizatorem debaty byli policjanci oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia stanu bezpieczeństwa w dzielnicy przez Panią Komendant nadkom. Agnieszkę Falandysz. Następnie policjanci przeprowadzili prelekcję. Podczas debaty poruszono tematykę bezpieczeństwa. Policjanci przedstawili metody działania oszustów, którzy wyłudzają pieniądze na szkodę osób starszych. Omówili metody na „wnuczka” i „policjanta”. Poruszony został przez mundurowych także problem zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.

Mundurowi przybliżyli wszystkim zgromadzonym charakterystykę narzędzi prospołecznych tj. „Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja Komenda” oraz „ Dzielnicowy bliżej nas”. Policjanci przypominali, że z narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń należy korzystać w sposób racjonalny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W takich przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych – 112 i 997.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, mieszkańcy i seniorzy, do których w dużej mierze skierowane były informacje.

nadkomisarz Kamil Gołębiowski

Powrót na górę strony