Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Lubelskie obchody 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Dzisiaj w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające 76 rocznicę zbrodni katyńskiej. Podczas mszy świętej odprawionej w intencji ofiar zbrodni oraz przed pomnikiem Ofiar Katynia Policję reprezentowali Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Zagojski oraz Zastępca KMP w Lublinie mł. insp. Paweł Paździor.

Zbrodnia Katyńska - tym mianem określa się akt ludobójstwa, dokonany wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD, na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w sowieckich obozach zagłady i więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy.

5 marca 1940 roku Józef Stalin podpisał rozkaz rozstrzelania ponad 8 tysięcy polskich oficerów Wojska Polskiego oraz ponad 6 tysięcy polskich policjantów II RP - jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a także ponad 11 tysięcy polskich więźniów przetrzymywanych w więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy. Na jego podstawie, rozstrzelano ogółem blisko 22 tys. ludzi.

Cała akcja likwidacji obozów miała charakter tajny; władze sowieckie chciały za wszelką cenę uniknąć odkrycia prawdy. Jednak już w lutym 1943 roku, po zajęciu przez Niemców Smoleńska, natrafiono na zbiorowe mogiły w lesie katyńskim. W tym samym roku dokonano ekshumacji zwłok polskich jeńców wojennych w Katyniu. Natomiast losy jeńców pomordowanych w Charkowie i Twerze pozostały owiane tajemnicą do 1990 roku. Przez prawie pół wieku władze ZSRR utrzymywały, że za zbrodnię katyńską odpowiedzialni są hitlerowcy. Dopiero we wrześniu 1990 roku strona rosyjska rozpoczęła śledztwo w sprawie mordu katyńskiego, które napawało nadzieją na odkrycie prawdy. Trwało ono do marca 2005 roku i - niestety - jego wyniki zostały w większości utajnione.

Dzisiejsze lubelskie uroczystości związane z obchodami 76 rocznicy zbrodni katyńskiej rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji zamordowanych polskich oficerów. Policję reprezentowali Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Zagojski oraz Zastępca KMP w Lubline mł. insp. Paweł Paździor.

Pod Pomnikiem Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej w Lublinie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, policjanci wystawili poczet sztandarowy. Delegacje złożone z przedstawicieli rodzin zamordowanych ofiar, organizacji kombatanckich, władz wojewódzkich i przedstawicieli służb mundurowych złożyły tam wieńce.

 

R.L.R

Powrót na górę strony