Aktualności

Lublin: Debata społeczna w placówce oświatowo - wychowawczej

Data publikacji 06.04.2017

Komenda Miejska Policji w Lublinie przeprowadziła kolejne spotkanie w ramach prospołecznej inicjatywy „Debat Społecznych”. Organizatorem debaty był Komendant Komisariatu I Policji w Lublinie nadkom. Rafał Skoczylas. Podczas spotkania wszystkim zgromadzonym przybliżono charakterystykę nowych narzędzi prospołecznych, tj. „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Mojej Komendy” oraz projektu „Dzielnicowy bliżej nas”. Ponadto policjanci poruszyli problematykę oszustw na szkodę osób starszych metodą na „policjanta” oraz „wnuczka”.

Spotkanie odbyło się dzisiaj o godz. 10:00 w placówce oświatowo - wychowawczej  „Szansa” przy ul. Kapucyńskiej w Lublinie. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przeprowadzili je w ramach prospołecznej inicjatywy „Debat Społecznych”. Organizatorem debaty był Komendant Komisariatu I Policji w Lublinie nadkom. Rafał Skoczylas.

Podczas spotkania mundurowi wszystkim zgromadzonym przybliżyli charakterystykę nowych narzędzi prospołecznych, tj. „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Mojej Komendy” oraz projektu „Dzielnicowy bliżej nas”. Ponadto policjanci poruszyli problematykę oszustw na szkodę osób starszych metodą na „policjanta” oraz „wnuczka”. W dalszej części spotkania omówiono problematykę dopalaczy oraz zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz gier interaktywnych doprowadzających do zachowań autodestrukcyjnych osób małoletnich.

Debatę zakończyło zobowiązanie kadry kierowniczej Komisariatu I Policji w Lublinie w zakresie podejmowania dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

K.K.

Powrót na górę strony