Odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów - Aktualności - KMP Lublin

Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów

Wczoraj odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów w 2019 roku. Nadkom. Sławomir Włada Komendant Miejski Policji Policji w Lublinie podziękował za bardzo dobrą służbę, jak również nakreślił główne cele i priorytety na przyszłość. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.

Wczoraj odbyła się narada służbowa, na której podsumowana została praca policjantów KMP w Lublinie za 2019 rok. W naradzie uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, szefowie związków zawodowych, komendanci komisariatów oraz naczelnicy wydziałów KMP.

   Odprawa rozpoczęła się od wręczenia wyróżnienia dla sierż. Moniki Tokarskiej z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie – złotej medalistki w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu. Ponadto za bardzo dobre wyniki w służbie wyróżnieni zostali dwaj funkcjonariusze operacyjni z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie.

Komendant Miejski Policji w Lublinie nadkom. Sławomir Włada podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za rok bardzo dobrej pracy, zaznaczając, że Komenda Miejska Policji w Lublinie osiągnęła najlepsze wyniki spośród wszystkich KMP w miastach wojewódzkich w kraju. Podkreślił, że jest to efekt zaangażowania całej jednostki, ale również wsparcia otrzymanego z KWP w Lublinie. Podczas wystąpienia komendant nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. Po tych słowach komendant otrzymał podziękowania oraz kwiaty od kadry kierowniczej jednostki.

   Podczas omawiania wyników pracy pionu kryminalnego zwrócona została uwaga na spadek ogólnej liczby przestępstw, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności sięgającym 71,70%. W kategorii kradzieży z włamaniem pojazdów, funkcjonariusze osiągnęli wzrost wykrywalności w stosunku do roku 2018%, o 31,9%. Spadek liczby zdarzeń odnotowaliśmy w grupie przestępstw rozbójniczych, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe. W 2018 roku stwierdzonych zostało 129 przestępstw, natomiast w 2019 już tylko 91, przy rekordowej wykrywalności 93,5%. Wzrost wykrywalności odnotowano również w kategorii przestępstw gospodarczych. Policjanci skuteczni byli również w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Funkcjonariusze z KMP w Lublinie zabezpieczyli łącznie 101,5 kg narkotyków.  

Lubelscy policjanci są coraz skuteczniejsi w zabezpieczaniu mienia przestępców. Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w prowadzonych postępowaniach szacowana jest na blisko 4 mln zł, z kolei wartość mienia odzyskanego to 2,5 mln zł.

Policyjna służba to również codzienna praca policjantów  prewencji. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku odnotowaliśmy 52 488 interwencji. Średnio w ciągu doby przeprowadzaliśmy 144 interwencje.

14 września 2019 r. nad Zalewem Zemborzyckim funkcjonariusz Wydziału Wywiadowczego KMP w Lublinie ratując życie tonącemu, bez wahania wskoczył do wody. Mężczyzna próbował popełnić w ten sposób samobójstwo. Po wyciągnięciu go na pomost okazało się, że posiada on również rany cięte na szyi, rękach i lewej nodze. Mężczyzna po udzieleniu dalszej pomocy medycznej został przewieziony do szpitala.

17 września 2019 r. policjanci z Wydziału Wywiadowczego zatrzymali dwie osoby, u których w wynajmowanym mieszkaniu ujawniono i zabezpieczono marihuanę o łącznej wadze 1070 gramów oraz amfetaminę o łącznej wadze 370 gramów. Funkcjonariusze trafili do mieszkania dzięki właściwej obserwacji i typowaniu.

Policjanci Ruchu Drogowego KMP w Lublinie przez ostatni rok przeprowadzili 154 876 kontroli stanu trzeźwości tj. o 9470 więcej niż w roku 2018, ujawniając przy tym 851 nietrzeźwych. Mundurowi pełniący służbę w grupie „SPEED” od momentu powstania tj. w lipcu ub. r. ujawnili ponad 11 tysięcy wykroczeń i zatrzymali 262 prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Po przedstawieniu wyników pracy Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc skierował słowa uznania  i podziękowania  na ręce nadkom. Sławomira Włady. Podkreślił, że ubiegły rok był czasem bardzo dobrej pracy mundurowych z KMP. Zaznaczył, że najlepsza wykrywalność spośród wszystkich komend miejskich w kraju jest zasługą wszystkich policjantów.

Na koniec podziękowania za wieloletnią służbę skierowane zostały do Naczelnik Wydziału ds. Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym podinsp. Marzanny Mandziuk oraz Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Teresy Wąsikowskiej. Obie policjantki żegnają się z mundurem i przechodzą na zasłużoną emeryturę.

K.G.