Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo

Kierownictwo

nadkom. Adam Beczek

pełniący obowiazki

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LUBLINIE

Nadkomisarz Adam Beczek jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku, jako funkcjonariusz Komisariatu Policji w Kurowie. Przez większość służby związany jest z pionem kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu II Policji w Lublinie
 • Zastępca Komendanta Komisariatu II Policji w Lublinie
 • Komendant Komisariatu V Policji w Lublinie
 • Komendant Komisariatu I Policji w Lublinie
 • od 21.02.2024 roku pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie

 

mł. insp. Marcin Poziomkowski mł. insp. Marcin Poziomkowski 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

w zakresie nadzoru nad służbą kryminalną

Młodszy inspektor Marcin Poziomkowski jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku, jako funkcjonariusz V Komisariatu Policji w Lublinie. Przez kolejne lata służby związany był przede wszystkim z pionem kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Lublinie
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu V Policji w Lublinie
 • Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie
 • Komendant I Komisariatu Policji w Lublinie
 • od 05.012022 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie

Młodszy inspektor Marcin Poziomkowski został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

 


 

podinsp. Edyta Wójtowiczpodinsp. Edyta Wójtowicz

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną

Podinspektor Edyta Wójtowicz jest absolwentką Pedagogiki na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Służbę w Policji rozpoczęła w 1999 roku w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. Dotychczas związana była przede wszystkim z pionem prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdniku
 • Komendant Komisariatu Policji w Piaskach
 • od 01.06.2022 roku Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie

Podinspektor Edyta Wójtowicz została wyróżniona Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant".

Powrót na górę strony