Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Miejskij Policji W Lublinie podinspektor Tomasz Gil

 KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Tomasz Gil   

 

 

młodszy inspektor Marcin Poziomkowski

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

mł. insp. Marcin Poziomkowski 

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie nadkomisarz Edyta Wójtowicz

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Edyta Wójtowicz

 

Powrót na górę strony