Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie podinsp. Tomasz Gil KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LUBLINIE

p.o. podinsp. Tomasz Gil   

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

 

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie młodszy inspektor Janusz Pudźwa

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

mł. insp.  Janusz Pudźwa