Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

NACZELNIK WYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

kom. Dariusz CIENIUCH

 

Sekretariat: telefon 47 811 54 77, fax. 47 811 50 29


Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową realizuje następujące zadania:

  1. analizowanie struktury, dynamiki oraz geografii przestępczości narkotykowej i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;
  2. rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie przestępczości narkotykowej, wykrywanie sprawców przestępstw narkotykowych oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych w tym zakresie;
  3. organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  4. wykonywanie funkcji nadzorczo - koordynacyjnych nad pracą dochodzeniowo – śledczą i operacyjną w podległych komisariatach Policji oraz określenie zasad i warunków współdziałania w odniesieniu do przestępstw narkotykowych;
  5. utrzymywanie kontaktów z podmiotami poza policyjnymi i samorządami lokalnymi w zakresie podniesienia efektywności skutecznego zwalczania przestępczości narkotykowej;
  6. realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
  7. wdrażanie i nadzorowanie realizacji nowych instytucji prawnych oraz inspirowanie nowych modeli procesu wykrywczego;
  8. udzielanie bieżącego instruktażu i inicjowanie szkoleń doskonalących z zagadnień pracy procesowej dotyczącej przestępczości narkotykowej;
  9. dokonywanie sprawdzeń w dostępnych bazach danych na potrzeby własnej komórki organizacyjnej.
Powrót na górę strony