Wydział Wywiadowczy

Wydział Wywiadowczy

NACZELNIK WYDZIAŁU WYWIADOWCZEGO

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

kom. Wojciech WRZYSZCZ

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

p.o. kom. Błażej ROGALSKI

 

Sekretariat: telefon 47 811 58 60, fax  47 811 51 06


Wydział Wywiadowczy realizuje następujące zadania:

 1. organizowanie i wykonywanie służby wywiadowczej, celem niedopuszczenia do popełnienia przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych oraz punktach szczególnie zagrożonych:
 • w miejscach grupowania się młodzieży,
 • blokowiskach,
 • miejscach spotkań subkultur,
 • klubach osiedlowych,
 • dyskotekach,
 • parkach i skwerach,
 • okolicach Zalewu Zemborzyckiego, a także rejonu centrum miasta Lublin;
 1. patrolowanie i podejmowanie interwencji oraz dążenie do zatrzymania sprawców przestępstw oraz czynów karalnych;
 2. pełnienie całodobowej służby, również w umundurowaniu ćwiczebnym wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem adekwatnym do realizowanych zadań, zgodnie z dyslokacją służby oraz zadaniami doraźnymi w tym zakresie, pozostając w dyspozycji oficera dyżurnego Komendy;
 3. zapewnienie właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju zdarzenia i sytuacje związane z bezpieczeństwem obywateli;
 4. prowadzenie właściwej organizacji i koordynacji działań w ramach zbiorowego naruszenia porządku publicznego i w sytuacjach kryzysowych;
 5. czynne uczestniczenie w zabezpieczeniu imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka;
 6. udział w działaniach Nieetatowego Oddziału Policji na zasadach określonych w odrębnych przepisach wykonawczych.
Powrót na górę strony