Zespół Kontroli

Zespół Kontroli

Zespół Kontroli realizuje następujące zadania:

  1. prowadzenie w imieniu Komendanta kontroli wykonywania ustawowych zadań Policji przez podległe komisariaty Policji i komórki organizacyjne Komendy;
  2. analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek i komórek organizacyjnych Komendy oraz wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Policji;
  3. inspirowanie i wskazywanie tematyki kontroli, wynikających ze zgłaszanej problematyki przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy i podległych komisariatów Policji;
  4. przechowywanie i archiwizowanie wytworzonej dokumentacji;
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta;
  6. przyjmowanie interesantów w ramach przyjęć Komendanta, w sprawach skarg i wniosków;
  7. prowadzenie czynności wyjaśniających i skargowych w zakresie wyznaczonym przez Komendanta;
  8. wykonywanie zadań związanych z problematyką medycyny pracy w Komendzie i podległych komisariatach Policji, określonych w odrębnych przepisach oraz koordynacja i nadzór w tym zakresie.
Powrót na górę strony