Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem - Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. - KMP Lublin

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Lublinie i na terenie powiatu lubelskiego.

 

JEDNOSTKI MIASTA LUBLIN

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie - strona internetowa, ulica Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin,telefon 81 4665300

Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR - sekcjank@mopr.lublin.eu, ulica Głęboka 11, 20-612 Lublin, telefon 814665486

Centrum Interwencji Kryzysowej - strona internetowa, ulica Probostwo 6A, 20-084 Lublin, telefon 814665546, 4665547

Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie -  z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu, ulica Głęboka 11, 20-612 Lublin, telefon 81 4665486

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - strona internetowa ulica Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin, telefon 815254208

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Potrzebującym „AGAPE” - strona internetowa, ulica Bernardyńska 5, 20-012 Lublin, telefon 81 5343887

Stowarzyszenie STOP - strona internetowa, ulica Towarowa 19, 20-205 Lublin, telefon 817483889

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności ” Bona Fides”- strona internetowa, ulica Niecała 4/5a,20-080 Lublin, telefon 535000523

Towarzystwo "Nowa Kuźnia" - strona internetowa, ulica Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, telefon 814434313

Stowarzyszenie "RYSA" - stowarzyszenierysa@.wp.pl, ulica Leszczyńskiego23, 20-068 Lublin, telefon 693471437

Stowarzyszenie"KONTAKT" - kontakt577@wp.pl, ulica Skierki 12, 20-601 Lublin, telefon 815337999

PODMIOTY LECZNICZE

 

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZstrona internetowa ulica Karłowicza1, 20-027 Lublin,telefon 81 5322979

Stowarzyszenie "MONAR" Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie  - strona internetowa, ulica Montażowa 16, 20-214 Lublin, telefon 817451010

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia- strona internetowa, ulica Abramowicka 4b,20-442 Lublin, telefon 81 7443061

 

Informacja o placówkach pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzących działania  skierowane do osób stosujących przemoc na terenie działania KMP w Lublinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie - strona internetowa, ulica Spokojna 9, 20-074 Lublin, telefon 814421018

Centrum Interwencji Kryzysowej - strona internetowa, ulica Probostwo 6A, 20-084 Lublin, telefon 814665546, 4665547

 

Uwaga !

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pamiętaj !

Zatrzymanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich. Zgłoś fakt stosowania przemocy do przedstawicieli jednej z wyżej wymienionych placówek lub zadzwoń:

Telefon alarmowy -  112 – całodobowo

Całodobowy telefon zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej - 81 5346060,

telefon informacyjno - konsultacyjny Komendy Miejskiej Policji w Lublinie  - 478115330 - poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.00,

Ponadto MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI informuje, że  osoba pokrzywdzona może otrzymać  BEZPŁATNĄ POMOC

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości strona internetowa w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych strona internetowa