Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt prewencyjny: "STOP KRADZIEŻOM"

Projekt prewencyjno - edukacyjny ma na celu:

  • zapobieganie i ograniczanie ilości kradzieży występujących w miejscach lub okolicznościach, w których utrudnione są skuteczne działania w formie policyjnego patrolu lub obchodu,
  • zachęcanie dyrektorów, kierowników lub właścicieli instytucji, przychodni, szpitali, szkół, placówek handlowych, dyskotek itp. do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie swoich placówek,
  • zapewnienie systematycznego przekazywania informacji mieszkańcom o zagrożeniach kradzieżami oraz sposobach ich unikania.

 

 

Powrót na górę strony