Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt prewencyjny: "BEZPIECZNA SZKOŁA'"

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku w szkołach i rejonach do nich przyległych.

Projekt kierowany jest do dzieci, młodzieży, pedagogów, rodziców i opiekunów uczniów   ze szkół podstawowych z terenu miasta Lublina, który  realizowany jest przez dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie idzielnicowych  Straży Miejskiej Miasta Lublin W ramach wykonywanych  zadań dzielnicowi odwiedzają szkoły celem dokonania rozpoznania  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w szkołach i rejonach  do nich przyległych.

Powrót na górę strony