Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt edukacyjny:"BEZPIECZNY INTERNET"

"BEZPIECZNY INTERNET" - program propaguje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Cele programu:

  • kształtowanie świadomości i wrażliwości społeczeństwa na niebezpieczeństwa  czyhające w  Internecie
  • zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy, które jest częstym narzędziem w rękach dzieci  i młodzieży
  • edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu
  • wzmacnianie potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom związanym z niewłaściwego korzystania z sieci internetowej

Program realizowany jest poprzez edukację dzieci i młodzieży jako najczęstszych użytkowników  sieci internetowych oraz rodziców i pedagogów.

Powrót na górę strony