Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt edukacyjny:"RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY"

Projekt   dotyczy  przeciwdziałania przemocy  w rodzinie i środowisku.

Celem programu jest:

  • podjęcie działań prewencyjnych skierowanych bezpośrednio do środowisk zagrożonych przemocą  w rodzinie,
  • kształtowanie świadomości i wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie, szkole, środowisku,
  • wzmacnianie potrzeby przeciwdziałania zjawiskom przemocy fizycznej i psychicznej  w rodzinie i w środowisku młodzieży szkolne.

W ramach projektu realizowane jest działanie Policyjna  maskotka  przyjacielem  dziecka, które  propaguje zachowania wyrabiania zaufania i szacunku do policjanta. Ponadto pluszowe  maskotki  są przekazywane dzieciom jako rekompensata doznanych urazów psychicznych i przykrych przeżyć , które są świadkiem lub ofiarą  przemocy rodzinnej.

Powrót na górę strony