Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt prewencyjny: "PRZYJAZNY PATROL"

W ramach zintegrowanych działań prewencyjnych utworzono patrol pod nazwą „Przyjazny Patrol”, którego celem jest reagowanie na każdy sygnał dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest to wspólny patrol policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, psychologa z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie oraz pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Przyjazny patrol uczestniczy w interwencjach podejmowanych przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz monitoruje sytuację dzieci w środowiskach niewydolnych wychowawczo, w rodzinach dysfunkcyjnych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i zagrożonymi przemocą w rodzinie.

Przyjazny patrol pojawia się wszędzie tam, gdzie zagrożone jest dobro dziecka, w szczególności gdy dziecko pozostawione jest bez opieki w domu lub poza nim, gdy jest świadkiem czy też uczestnikiem sytuacji przemocy- w tym przemocy w rodzinie, również gdy dziecko jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pozostało bez opieki oraz w innych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Projekt finansowany jest w całości ze środków Gminy Lublin.

Obecnie realizacja projektu jest zawieszona w związku z epidemią koronowirusa.

Powrót na górę strony