Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt edukacyjno - prewencyjny - "TRZEŹWY UMYSŁ NA DRODZE"

Program skierowany do kierowców oraz do przyszłych kierowców, czyli uczniów szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem programu jest zminimalizowanie zagrożeń na drodze, poprzez edukację młodych ludzi, mówienie o skutkach związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Został on zbudowany w formie zintegrowanego i interaktywnego narzędzia edukacyjno-informacyjnego służącego poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie lubelskim.

Odbiorcami programu są kierowcy - użytkownicy dróg oraz kandydaci na kierowców, czyli uczniowie ze szkół  ponadpodstawowych z terenu działania Komendy Miejskiej Policji  w Lublinie.

Celem profilaktycznym projektu, jest edukacja uczniów  ze szkół ponadpodstawowych  z terenu działania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Uczniowie podczas spotkań edukacyjnych otrzymują informacje dotyczące prawnych aspektów związanych z nietrzeźwością kierowców oraz zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy. 

Równolegle Wydział Ruchu Drogowego KMP w Lublinie realizuje zadania o charakterze prewencyjnym, mające na celu minimalizowanie przypadków prowadzenia pojazdów przez nietrzeźwych kierowców, poprzez kontrole:

  • pojazdów  przewożących dzieci do szkół pod kątem trzeźwości kierujących,
  • stanu trzeźwości kierowców – uczniów, którzy samodzielnie dojeżdżają pojazdami do szkół,
  • kierujących pod kątem prawidłowego przewożenia pasażerów.

 

 

Powrót na górę strony