Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

PROGRAM - " ODPAL MYŚLENIE NIE WCHODŹ W UZALEŻNIENIE"

Program ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń zdrowotnych, konsekwencji prawnych i społecznych wynikających z zażywania dopalaczy. Odbiorcami tego programu jest młodzież klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodzice oraz nauczyciele.Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy stanowi realne zagrożenie dla człowieka - odbiera wolność, oddala od miłości i prawdy prowadząc do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej polskich dziewcząt i chłopców wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę trudno natomiast temu zapobiegać. Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia, solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie właściwych postaw wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych „przyjaciół”.

Założeniem programu jest organizowanie debat przez uczniów pod opieką koordynatora szkolnego, w których będą uczestniczyć partnerzy projektu. Do rozmów z uczniami zasiadają policjanci, lekarz, terapeuta, sportowiec .Debata powinna przebiegać zgodnie z poniższym scenariuszem:

Czas trwania debaty   45-60 minut

Prowadzącym debatę jest uczeń/uczniowie wyznaczeni przez koordynatora szkolnego.

Przebieg debaty powinien obejmować:

  • wprowadzenie,do tematu debaty,
  • powitanie i przedstawienie gości,
  • zaprezentowanie materiału poglądowego do tematu debaty  w postaci scenki lub filmu, którego treści powinny poruszać problemy, dylematy, kłopoty młodych ludzi wynikające z kontaktu z  substancjami uzależniającymi,
  • dyskusja na forum  w oparciu o zaprezentowany materiał poglądowy,
  • spisanie i odczytanie przez uczniów wniosków końcowch,
  • podsumowanie  debaty przez przedstawiciela szkoły,
  • rozdanie materiałów promujących projekt „Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”.

 

Zgloszenia należy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie na adres poczty: komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z funkcjonariuszami lub pracownikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie  pod numeren telefonu  47 811 53 30 lub 47 811 50 42.

Do celów edukacyjnych w zakładce strony Internetowej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej policji w Lublinie - Materiały edukacyjne zamieszczony jest link do pobrania zawierający filmy edukacyjne  realizowane  przez uczniów.

 

         

 

 

 

 

Powrót na górę strony