Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

PROGRAM " NIE ODBIERAJ MI MŁODOŚCI"

Program profilaktyczny WP KWP w Lublinie dotyczący zjawiska przemocy, w tym przemocy seksualnej, którego celem jest:

  • uświadomienie młodym ludziom różnorodnych zagrożeń (w tym związanych z Internetem),
  • kształtowanie postaw asertywnych,
  • wyposażenie w wiedzę z zakresu dostępu do systemów pomocy dla ofiar przemocy, praw człowieka, odpowiedzialności karno-prawnej nieletnich.

Program skierowany jest do młodzieży szkolnej niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych.

Powrót na górę strony