Dzielnicowi Komisariatu Policji 6 - KMP Lublin

Dzielnicowi Komisariatu Policji 6

Dzielnicowi Komisariatu Policji 6

aspirant sztabowy Krzysztof MADEJ

telefon 47 811 47 87, telefon komórkowy 695 021 771

dzielnicowy.gospodarcza1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji 6 w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61.

Rejon numer 1 (miejski) zawarty pomiędzy: od mostu na rzece Bystrzyca przy Aleja Tysiąclecia, Aleja Tysiąclecia do wiaduktu łączącego ulicę Hutniczą z ulicą Łęczyńską, Aleja Witosa do wiaduktu kolejowego nad Aleja Witosa, torami w kierunku ulicy Droga Męczenników Majdanka do wiaduktu kolejowego nad ullicą Droga Męczenników Majdanka, ulica Droga Męczenników Majdanka (strona parzysta) od wiaduktu kolejowego do ulica Fabrycznej, ulica Fabryczna - cała (strona parzysta) do skrzyżowania z Aleja Unii Lubelskiej, od skrzyżowania ulicy Fabrycznej z Aleja Unii Lubelskiej do mostu na rzece Bystrzyca przy Aleja Unii Lubelskiej, od mostu przy Aleja Unii Lubelskiej wzdłuż rzeki Bystrzyca do mostu przy Aleja Tysiąclecia

Ulice wchodzące w skład rejonu: Fabryczna strona parzysta, Bronowicka, Bystrzycka, Parkowa, Krzemionki, Podlaska, Chełmska, Hrubieszowska, Skibińska, Zgodna, Drewniana, Składowa, Firlejowska, Łęczyńska parzyste od numeru 2 do numeru 58 i nieparzyste od numeru 1 do numeru 51, Przyjaźni, Czerniejowska, Słupkowa, Ceglana, Polna, Szklana, Boczna Łęczyńskiej, Żytnia, Placowa, Mieszczańska, Przymieszczańska, Krzemionki, Biłgorajska.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

sierżant sztabowy Łukasz GĘBAŁA

telefon 47 811 47 87, telefon komórkowy 695 021 773

dzielnicowy.gospodarcza2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji 6 w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61.

Rejon numer 2 (miejski) zawarty pomiędzy: od mostu na rzece Bystrzyca przy Alei Tysiąclecia do ulicy łączącej ulicę Emanuela Graffa z ulicą Łęczyńską, następnie ulicą łączącą ulicę Emanuela Graffa z ulicą Łęczyńską, ulica Łęczyńska do ulicy Kresowej, ulica Kresowa (numery nieparzyste do numeru 9), następnie chodnik przebiegający pomiędzy budynkami ulica Kresowa 9, a ulica Gospodarcza 30, 32, dalej chodnikiem pomiędzy budynkami ulicy Gospodarczej a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nrumer 27 do zespołu garaży przy ulicy Gospodarczej 10A, następnie chodnikiem w lewą stronę, a następnie w prawą i dalej chodnikiem wzdłuż budynków przy ulicy Gospodarczej 4, 8  i 2 do skrzyżowania ulic Gospodarczej z ulicą Hutniczą, wzdłuż ogrodzenia pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego do szlaku kolejowego, torami w kierunku ulicy Droga Męczenników Majdanka do wiaduktu kolejowego nad Aleja Witosa, Aleja Witosa do wiaduktu łączącego ulicę Hutniczą z ulicą Łęczyńską, Aleja Tysiąclecia do mostu na rzece Bystrzyca przy Alei Tysiąclecia.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Hutnicza, Odlewnicza, Maszynowa, Łęczyńska numery 57, 59, 61.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

młodszy aspirant Marta ZYGMUNT

telefon 47 811 47 86, telefon komórkowy 695 021 774

dzielnicowy.gospodarcza3@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji 6 w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61.

Rejon numer 3 (miejski) zawarty pomiędzy: od rzeki Bystrzyca na granicy Miasta Lublina wzdłuż granic miasta z Gminą Wólka Lubelska do ulicy Mełgiewskiej, ulica Mełgiewska numery parzyste i nieparzyste ( od granicy miasta Lublina), następnie wzdłuż granicy miasta do ulicy Metalurgicznej, ulica Metalurgiczna (prawa strona), ulica Mełgiewska (numery parzyste) do skrzyżowania z ulicą Gospodarczą, ulica Gospodarcza (prawa strona) do ulicy Kresowej, ulica Kresowa (numery parzyste), ulica Łęczyńska do ulicy łączącej ulica Łęczyńską z ulicą Emanuela Graffa, ulica łączącą  ulicę Łęczyńską z ulicą Emanuela Graffa do mostu na rzece „Bystrzyca” przy Alei Tysiąclecia, rzeka Bystrzyca od mostu przy Alei Tysiąclecia do granicy miasta  z Gminą Wólka Lubelska.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Mełgiewska nieparzyste od nr 47 do 151 i parzyste od nr 2 do 204, Motorowa, Kresowa, Montażowa, Emanuela Graffa, Turystyczna, Azaliowa, Zimna, Hajdowska, Zawieprzycka, Łuszczowska, Łagiewnicka, Jakubowicka, Jana Kasprowicza, Jarmarczna, Zadębie, Dojazdowa, Heleny Dziubińskiej, Biskupie, Bławatkowa, Metalurgiczna parzyste od numeru 2 do 34, Gospodarcza nieparzyste od numeru 25 do 33 i parzyste od numeru 34 do 44, Łęczyńska od numeru 108 (numery parzyste), Kijańska.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

młodszy aspirant Andrzej CZERNIAK

telefon 47 811 47 84, telefon komórkowy 695 021 796

dzielnicowy.gospodarcza4@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji 6 w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61.

Rejon numer 4 (miejski) zawarty pomiędzy: ulica Metalurgiczna (lewa strona), ulica Mełgiewska (numery nieparzyste), ulica Gospodarcza (lewa strona) do ulicy Kresowej, ulica Kresowa do budynku numer 9, następnie chodnik przebiegający pomiędzy budynkami ulica Kresowa 9 a ulica Gospodarcza 30, 32, dalej chodnikiem pomiędzy budynkami ulicy Gospodarczej a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej numer 27 do zespołu garaży przyul. Gospodarczej 10A, następnie chodnikiem w lewą stronę a następnie w prawą i dalej chodnikiem wzdłuż budynków przy ulicy Gospodarczej 4, 8 i 2 do skrzyżowania ulicy Gospodarczej z ulicą Hutniczą, wzdłuż ogrodzenia pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego a dworcem PKP Lublin Północ do szlaku kolejowego, torami w kierunku  wiaduktu kolejowego nad Aleją Witosa, Aleja Witosa do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, ulica Chemiczna (lewa strona, numery parzyste), ulica Macieja Rataja (lewa strona, numery parzyste), następnie wzdłuż granic miasta Lublina i miasta Świdnik do ulicy Metalurgicznej.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Gospodarcza nieparzyste od numeru 1 do 23 i parzyste od numeru 3 do 32, Mełgiewska nieparzyste od numeru 3 do 31,  Tokarska, Tyszowiecka, Metalurgicznar nieparzyste od numeru 1 do 17, Antoniny Grygowej nieparzyste od numeru 1 do 17 i parzyste od numeru 2 do 30, Macieja Rataja parzyste od numeru 2 do 154, Blacharska, Konstruktorów, Narzędziowa, Resortowa, Ślusarska, Projektowa, Frezerów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

młodszy aspirant Paweł AUGUSTYNOWICZ

telefon 47 811 47 84, telefon komórkowy 695 021 775

dzielnicowy.gospodarcza5@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji 6 w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61.

Rejon numer 5 (miejski) zawarty pomiędzy: ulica Rataja od skrzyżowania od skrzyżowania z ulicą Anny Walentynowicz, ulica Rataja (prawa strona, numery nieparzyste), ulica Felin (numery nieparzyste) do Aleja Witosa, następnie wzdłuż granicy miasta do ulica Józefa Franczaka "Lalka", ulica Józefa Franczaka "Lalka" (prawa strona) do skrzyżowania z  ulica Dekutowskiego, ulica Dekutowskiego (prawa strona), ulica Grygowej (prawa strona) do skrzyżowania z ulica Rataja.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Antoniny Grygowej parzyste od numeru 32 do 56, Macieja Rataja nieparzyste od numeru 1 do 179,  Doświadczalna, Krepiecka, Bohdana Dobrzańskiego, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Augusta, Felin, Wacława Moritza, Vetterów, Wilhelma Hessa, Ludwika Spiessa, Braci Krausse, Erazma Plewińskiego, Stefana Banacha, Józefa Franczaka "Lalka" (numery parzyste), Hieronima, Dekutowskiego, Józefa Franczaka, Władysława Warneńczyka, Zygmunta Starego, Królowej Bony.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

starszy sierżant Paweł Filipczak

telefon 47 811 47 86, telefon komórkowy 695 021 793

dzielnicowy.gospodarcza6@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji 6 w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61.

Rejon numer 6 (miejski) zawarty pomiędzy: ulica Rataja od skrzyżowania z ulicą Anna Walentynowicz do skrzyżowania z ulicą Grygowej, ulica Grygowej (lewa strona) od skrzyżowania z ulicą Rataja w stronę ulicy Dekutowskiego, ulica Dekutowskiego (lewa strona), ulica Droga Męczenników Majdanka od skrzyżowania z ulicą Dekutowskiego,ulica Droga Męczenników Majdanka (numery parzyste) do skrzyżowania z ulicą Krańcową, ulica Krańcowa od skrzyżowania z ulicą Droga Męczenników Majdanka do skrzyżowania  z ulica Pogodną, ulica Pogodna (numery nieparzyste) od skrzyżowania z ulicą Krańcową do ulicy Anny Walentynowicz, ulica Hanny Ordonówny, ulica Hanny Ordonówny (nrumery nieparzyste) od ulicy Pogodnej do Aleji Witosa, ulica Anny Walentynowicz (numery parzyste) do skrzyżowania z ulica Rataja. 

Ulice wchodzące w skład rejonu: Krańcowa numer 107 - 109, Anny Walentynowicz nieparzyste od numeru 1 do 9 i parzyste od numeru 2 do 4, Chemiczna numer 19,  Antoniny Grygowej nieparzyste od numeru 9 do 27, Droga Męczenników Majdanka parzyste od numeru 30 do 74, Słowicza, Szczygla, Gilowa, Łabędzia, Sokola, Jaskółcza, Szczygla, Pogodna nieparzyste od numeru 7 do 33, Władysława Grabskiego nieparzyste od numeru 1 do19, Aleja Wincentego Witosa 26 - 32 (parzyste), Pancerniaków, Grenadierów, Anny Walentynowicz (parzyste), H. Ordonówny (nieparzyste), H. Ordonówny 2 - 4 (parzyste).

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

starszy sierżant  Rafał JABŁOŃSKI

telefon 47 811 47 85, telefon komórkowy 695 021 740

dzielnicowy.gospodarcza7@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji 6 w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61.

Rejon numer 7 (miejski) zawarty pomiędzy: Aleja Witosa od wiaduktu kolejowego nad Aleja Witosa do skrzyżowania Aleja Witosa z ullicą Chemiczną, ulica Chemiczna (prawa strona), do skrzyżowania z ulicą Walentynowicz, ulica Walentynowicz (numery parzyste), ulica Ordonówny (numery parzyste) do Aleja Witosa, do ulicy Pogodnej, ulica Pogodna (prawa strona, numery parzyste), ulica Plagiego i Laśkiewicza (prawa strona, numery nieparzyste) do wiaduktu kolejowego nad Aleja Witosa.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Pogodna  parzyste od numeru 24 do 54,  Władysława Grabskiego numer 23 i  25, Zimowa, Jesienna, Aleja Wincentego Witosa nieparzyste od numeru 1 do 3 i parzyste od numeru 6 do 24, Plagego i Laśkiewicza, Jerzego Rudlickiego, Rolna Osada, Wylotowa, Chemiczna  nieparzyste od numeru 1 do 13, Krańcowa numer 113, ulica Ordonówny od 6 (numery parzyste), ulica  Walentynowicz (nieparzyste).

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

młodszy aspirant Adam KRAWCZYK

telefon 47 811 47 85, telefon komórkowy 695 021 747

dzielnicowy.gospodarcza8@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji 6 w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61.

Rejon numer 8 (miejski) zawarty pomiędzy: ulica Plagiego i Laśkiewicza (lewa strona numery parzyste) od wiaduktu kolejowego nad Aleja Witosa, ulica Pogodna (numery nieparzyste) do skrzyżowania z ulicą Krańcową, ulica Krańcowa (numery parzyste) od skrzyżowania z ulica Pogodna do skrzyżowania z ulicą Droga Męczenników Majdanka, ulica Droga Męczenników Majdanka od skrzyżowania z ulicą Krańcową do wiaduktu kolejowego nad ulica Droga Męczenników Majdanka, następnie szlakiem kolejowym do wiaduktu nad Aleja Witosa.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Droga Męczenników Majdanka  parzyste numer od 2 do 28, Krańcowa parzyste od 106 do 112, Pogodna nieparzyste  od numeru 1 do 7, Lotnicza parzyste od numeru 2 do 8 oraz nieparzyste od numeru 1 do 3, Przecznica, Puchacza, Sowia, Jastrzębia, Rozdroże, Rolna, Majdan Tatarski, Majdanek, Wrońska, Chemiczna 2.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa