Dzielnicowi Komisariatu Policji w Bełżycach

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Bełżycach

starszy aspirant Wojciech SITO

telefon 47 812 63 11, telefon komórkowy 695 021 794

dzielnicowy.belzyce1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer telefonu 47 812 13 10.

Rejon numer 1 miejski zawarty po zewnętrznych graniach miasta Bełżyce: od strony północnej ulica Kazimierska do granicy z miejscowością Podole, ulica Żeromskiego do granicy z miejscowością Podole, od strony wschodniej ulica Lubelska do granicy  z miejscowością Jaroszewice, strona południowa ulica Bychawska do granicy z miejscowością Jaroszewice, ulica Przemysłowa do granicy z miejscowością Wierzchowiska Górne, od strony zachodniej ulica Kościuszki do granicy z miejscowością Krężnica Okrągła, ulica Wzgórze do granicy z miejscowością Krężnica Okrągła, 

Ulice wchodzące w skład rejonu: miasto Bełżyce: 1-go maja, Bednarska, Bychawska, Cicha, Doktora Klarnera, Elekcyjna, Fabryczna, Gminna, Ewangelicka, Grażewicza, Jabłoniowa, Jakuba  Nachmana, Kazimierska, Klonowa, Kopernika, Kościuszki, Krakowska, Kręta, Krótka, Księdza Biskupa Wilczyńskiego, Kwiatowa, Lubelska, Łączna, Mała, Milenijna, Miła, Ogrodowa, Partyzantów, Plac Kościelny, Pocztowa, Polna, Północna, Prebendarska, Przelotowa, Przemysłowa, Przeskok, Rolnicza, Rynek, Rzeczna, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Sympatyczna, Szewska, Szkolna, Szpitalna, Śródpole, Tysiąclecia, Wesoła, Wojska Polskiego, Wzgórze, Zagrodowa, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego, Żytnia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

aspirant sztabowy Adam PIETRAS

telefon 47 812 63 11, telefon komórkowy 695 021 794

dzielnicowy.belzyce2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer telefonu 47 812 13 10.

Rejon numer 2 pozamiejski zawarty po zewnętrznych granicach miejscowości: od strony północnej  miejscowości Chmielnik, Chmielnik Kolonia, Podole, od strony wschodniej miejscowości Podole, Wojcieszyn, Babin, od strony południowej miejscowości Wymysłówka, Wierzchowiska Górne, Wierzchowiska Dolne, Skrzyniec od strony zachodniej miejscowości Malinowszczyzna, Cuple, Wronów, Płowizny, Kierz, Chmielnik. 

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Gmina Bełżyce, w skład której wchodzą następujące miejscowości Babin, Chmielnik, Chmielnik Kolonia, Cuple, Jaroszewice, Kierz, Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna, Matczyn, Matczyn Dom Pomocy Społecznej, Płowizny, Podole, Skrzyniec, Skrzyniec Kolonia, Stare Wierzchowiska, Wierzchowiska Dolne, Wierzchowiska Górne, Wojcieszyn, Wronów, Wymysłówka Zagórze, Zalesie, Zosin.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU  DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU  DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

aspirant Cezary JURAK

telefon 47 812 63 57, telefon komórkowy 695 021 801

dzielnicowy.belzyce3@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer telefonu 47 812 13 10.

Rejon numer 3 pozamiejski zawarty po zewnętrznych granicach miejscowości: od strony północnej miejscowości Stary Gaj, Nowy Gaj, Maszki, Miłocin wzdłuż drogi powiatowej numer 830, Miłocin od strony wschodniej Sporniak, Palikije 1, Palikije 2, od strony południowej miejscowości Stasin, Ignaców, od strony zachodniej miejscowości Góra, Szczuczki, Szczuczki 6 Kolonia, Łubki Szlachta, Kolonia Łubki, Stary Gaj. 

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Gmina Wojciechów, w skład której wchodzą następujące miejscowości - Wojciechów, Wojciechów Kolonia 1, Wojciechów Kolonia 5, Miłocin, Maszki, Palikije 1, Palikije 2,  Stasin, Tomaszówka, Ignaców, Szczuczki, Kolonia 6 Szczuczki, Łubki, Łubki Szlachta, Łubki Kolonia, Romanówka, Cyganówka, Halinówka.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

aspirant Piotr WADOWSKI

telefon 47 812 63 11, telefon komórkowy 695 021 799

dzielnicowy.belzyce5@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer telefonu 47 812 13 10.

Rejon numer 4 pozamiejski  zawarty po zewnętrznych granicach miejscowości: od strony północnej zewnętrzne granice miejscowości Motycz, Motycz Józefin, strona wschodnia miejscowości Marynin, Tereszyn, od strony południowej miejscowości Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, od strony Zachodniej, miejscowości Pawlin, Radawiec Duży, Sporniak gmina Konopnica, Motycz Leśny, Motycz. 

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Gmina Konopnica, w skład której wchodzą następujące miejscowości - Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz Józefin, Pawlin, Radawiec  Duży, Radawiec Mały, Radawczyk 2, Sporniak, Tereszyn.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

aspirant Rafał ZDUN

telefon 47 812 63 38, telefon komórkowy 723 680 221

dzielnicowy.belzyce4@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer telefonu 47 812 13 10.

Rejon numer 5 pozamiejski  zawarty po zewnętrznych granicach miejscowości: od strony północnej miejscowości Uniszowice wzdłuż drogi powiatowej numer 830, Szerokie wzdłuż ulicy Nałęczowskiej w Lublinie, strona wschodnia miejscowość Lipniak do granicy z ulicą Wojciechowską w Lublinie, Konopnica wzdłuż Alei Kraśnickiej w Lublinie, Stasin wzdłuż szlaku kolejowego Lublin-Warszawa oraz granicy lasu Stary Gaj, Zemborzyce Podleśne wzdłuż ulicy Letniskowej w Lublinie, Zemborzyce Dolne wzdłuż ulicy Sarniej w Lublinie, Zemborzyce Wojciechowskie wzdłuż ulicy Ku Słońcu w Lublinie, od strony południowej i Zemborzyce Tereszyńskie, Kozubszczyzna, od strony zachodniej miejscowość Kozubszczyzna, Uniszowice. 

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Gmina Konopnica, w skład której wchodzą następujące miejscowości - Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Uniszowice, Stasin, Szerokie, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Wojciechowskie.     

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO    

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

aspirant Kamil Kieraga

telefon 47 812 63 38, telefon komórkowy. 695 021 804

dzielnicowy.belzyce6@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer telefonu 47 812 13 10.

Rejon numer 6 pozamiejski zawarty po zewnętrznych granicach miejscowości: od strony północnej Radawczyk Kolonia 1, Niedrzwica Duża, od strony wschodniej miejscowości Niedrzwica Duża, od strony południowej miejscowość Niedrzwica Duża, Borkowizna, od strony zachodniej miejscowości Warszawiaki, Czółna, Radawczyk, Radawczyk Kolonia 1.

Rejon służbowy zawiera: Gmina Niedrzwica Duża, w skład której wchodzą następujące ulice: Bednarzówka, Bełżycka, Bychawska, Cicha, Dworcowa, Działkowa, Graniczna, Górki, Gruntowa, Kolejowa, Kościelna, Krańcowa, Kraśnicka, Krótka, Krzywa, Leśna, Lubelska, Murawska, Na Stawy, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Partyzancka, Piaskowa, Polna, Północna, Pszenna, Przechodnia, Przemysłowa, Przerwana, Przeskok, Rowerowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielcza, Stolarska, Świerkowa, Szkolna, Widokowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Wyboista, Za Torami, Zamkowa, Żabia, Żużlowa oraz miejscowości: Czółna, Tomaszówka, Trojaczkowice, Krebsówka, Marianka, Osmolice Kolonia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

młodszy aspirant Katarzyna LEWANDOWSKA

telefon 47 812 63 38, telefon komórkowy 723 687 699

dzielnicowy.belzyce7@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer telefonu 47 812 13 10.

Rejon numer 7 pozamiejski zawarty po zewnętrznych granicach miejscowości: od strony północnej miejscowości Strzeszkowice, Trojaczkowice, Krężnica Jara, od strony wschodniej Krężnica Jara, Osmolice Kolonia, Załucze, Niedrzwica Kościelna, Sobieszczany Kolonia, od strony południowej miejscowości  Kolonia Sobieszczany, Majdan Sobieszczański, od strony zachodniej miejscowości Sobieszczany Kolonia, Niedrzwica Kościelna, Marianka, Strzeszkowice. 

Rejon służbowy zawiera: Gmina Niedrzwica Duża, w skład której wchodzą: Niedrzwica Kościelna ulice: Czwartaków, Gajowa, Gospodarcza, Jaśminowa, Jesionowa, Kandydaty, Krakowska, Kwiatowa, Legionowa, Leśna, Lipowa, Ludwinów, Olchowa, Parafialna, Parkowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Różana, Spacerowa, Stefanów, Tatarakowa, Topolowa, Ułańska, Zalesie, Zastawna oraz miejscowości: Niedrzwica Kościelna Kolonia, Załucze, Sobieszczany, Sobieszczany Kolonia, Majdan Sobieszczański, Borkowizna, Warszawiaki, Krężnica Jara, Strzeszkowice Małe, Strzeszkowice Duże, Radawczyk, Radawczyk Kolonia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU  DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU  DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

 

aspirant Paweł Toporowski

telefon 47 812 63 38, telefon komórkowy 695 021 800

dzielnicowy.belzyce8@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer telefonu 47 812 13 10.

Rejon numer 8 pozamiejski zawarty po zewnętrznych granicach miejscowości: od strony północnej miejscowości Majdan Skrzyniecki, Łączki Pawłówek, Majdan Borzechowski, Kolonia Borzechów, od strony wschodniej miejscowość Osina, Białowoda, od strony południowej miejscowości Zakącie, Ludwinów, od strony zachodniej, Kępa Kolonia, Majdan Skrzyniecki.

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Białowoda, Borzechów, Borzechów Kolonia, Dąbrowa, Dobrowola, Grabówka, Grabówka, Kazimierów, Kępa, Kępa Borzechowska, Kępa Kolonia, Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, Ludwinów Łączki-Pawłówek, Łopiennik, Majdan Borzechowski, Majdan Radliński, Majdan Skrzynecki, Osina, Ryczydół, Zakącie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU  DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU  DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - wersja tekstowa

Powrót na górę strony